Udělejte si čas na konzultační den s CzechInvestem

13.11.2018

V Příbrami se uskuteční konzultační den zaměřený na podnikání. Místním podnikatelům, ale i zástupcům samosprávy, studentům a ostatní veřejnosti otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízejí.

Stanislav D. Břeň
Foto: CzechInvest
Foto: CzechInvest

Spolu s CzechInvestem představí své služby Agentura pro podporu exportu CzechTrade a Agentura pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů EU. Tyto agentury podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu poskytují široké spektrum služeb pro podnikatele od poskytování konzultací pro inovativní začínající podniky, zprostředkování nabídky podnikatelských nemovitostí přes podporu exportu a konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích až po poradenství a administraci žádostí o evropské dotace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Akce se koná 12. prosince od 8.00 do 15.00 v Zámečku-Ernestinu. Je nutná registrace a rezervace termínu na e-mailu praha@czechinvest.org, a to nejpozději do 11. prosince 2018. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, vámi preferovaný čas konzultace a kontaktní údaje. Akce je zdarma.

Stanislav D. Břeň