Školky jsou stále v provozu

11.03.2020

Vlivem nařízení české vlády jsou od dneška uzavřeny základy, střední, vyšší odborné i vysoké školy na Příbramsku i v celé republice. Celoplošné uzavření se netýká mateřských škol. To, zda budou, nebo nebudou uzavřeny, zůstalo v kompetenci zřizovatelů školek, tedy měst a obcí.

Na základě bleskového sběru dat byla dnes vyhodnocována nutnost přerušení provozu příbramských mateřských škol a dětských skupin. Jednalo by se o rozhodnutí, jdoucí nad rámec ministerských a vládních nařízení a je plně v kompetenci města jako zřizovatele.

"Po vyhodnocení situace jsme rozhodli mateřské školy a zařízení Dětských skupin CSZS prozatím neuzavírat s výjimkou dvou zařízení, a to MŠ Kličkova vila a MŠ Jungmannova 91, které se potýkají s vysokou absencí pedagogického i nepedagogického personálu. Tyto mateřské školy budou uzavřeny od čtvrtka 12. března do odvolání," uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Zároveň radnice přidala výzvu pro rodiče, aby v případě možnosti ponechali své děti doma a nevodili je do zařízení kolektivního typu. Výzva se týká volnočasových aktivit s větším počtem osob. Obdobně se podle tiskové zprávy města vyjadřuje i Krajská hygienická stanice, se kterou je radnice v kontaktu.

"Situaci i nadále vyhodnocujeme. O plošném uzavření mateřských škol můžeme na základě zjištěných dat kdykoliv rozhodnout. V současné době však není uzavření zcela nutné. Zároveň jsme v kontaktu s ostatními městy Středočeského kraje, se kterými situaci konzultujeme," doplnila informace místostarostka Zorka Brožíková.

Mateřinky podle města maximalizují hygienická opatření a jsou neustále v kontaktu se zřizovatelem.

Stanislav D. Břeň